Med siktet inställt på CSR

Jag har på sistone besökt två olika nätverksträffar som båda har fokuserat på CSR och har anordnats av CSR Forum Sverige respektive stiftelsen TEM som är en del av Lunds universitet. CSR, det vill säga corporate social responsibility, är någonting som jag som anställd på PR- och kommunikationsbyrå ständigt måste ha i åtanke i arbetet…