The Now Customer

Det var ännu en gång dags för ett frukostseminarium med Apsis. Rubriken för föreläsningen var ”The Now Customer” och det handlade till stor del om det ökande mobila användandet. En utveckling har skett de senaste åren där vårt användande går ut på att delta och dokumentera snarare än att betrakta. Detta illustrerades av två olika bilder på när…